Over mij

Willem van Ewijk, door Rebecca Camphens

Willem van Ewijk is een voormalig journalist en politiek adviseur. Als buitenpromovendus werkt hij aan de Universiteit Leiden aan een onderzoek naar de democratische legitimiteit van de Europese Unie. Hij neemt daarbij het werk van Bernard Manin, de auteur van Principes du gouvernement représentatif, als uitgangspunt. Eerder schreef Willem onder begeleiding van dezelfde Manin een onderzoek over ‘political attack ads’, aan het Ecole des hautes études en sciences sociales in Parijs. Daarvoor studeerde hij zowel Rechtsgeleerdheid als Geschiedenis, in Utrecht en Versailles. 

In Parijs begon hij ook een journalistieke carrière, toen hij voor De Groene Amsterdammer de Franse tak van de Occupy-beweging begon te volgen. Zijn studie bij Manin, het Occupy-protest en de crises van de Europese Unie en het mondiale financiële systeem, motiveerde hem om opiniestukken te gaan schrijven, voor onder meer de Volkskrant (lees hier een selectie), Dagblad Trouw, en Het Parool.

In zijn stukken deed hij suggesties om het parlementaire stelsel aan te vullen met vormen van participatieve en directe democratie. Hij riep politieke partijen op om hun exclusieve ledenkarakter achter zich te laten en zich om te vormen tot brede bewegingen en discussieplatforms. Ook pleitte hij voor meer dualisme in de politiek en een onafhankelijkere opstelling van Kamerleden. Schrijver H.J.A. Hofland merkte in De Groene Amsterdammer vervolgens Willems ‘geestdrift’ op. 

Willem van Ewijk in Parijs, door Daniël Rommens

Na een paar jaar opinie en essays geschreven te hebben werkte Willem een klein jaar voor de Volkskrant, onder meer bij het achtergrondkatern Vonk, en als verslaggever voor de binnenlandredactie. Daarna werkte hij twee jaar bij universiteitsblad Folia, waar hij leerlingredacteuren begeleidde en meebouwde aan het opzetten van een nieuw blad voor de Hogeschool van Amsterdam: HvanA.

Voor HvanA dook hij verder in de digitale vernieuwing van de journalistiek. In juli 2017 stapte hij over naar VICE, waar hij verantwoordelijk werd voor het opzetten van VICE Money, het platform over geld en de economie. Onder zijn leiding groeide ‘Money’ uit tot een titel met 200.000 unieke bezoekers per maand, een groep van tien freelancers, een Junior Editor, een Copy Editor en een stagiair. De eerste video van VICE Money werd in december 2017, met 1,6 miljoen unique views in vierentwintig uur, de best bekeken video van VICE in Nederland tot dan toe. 

Omdat de politieke crises niet tot bedaren werden gebracht, en de financiële crisis uitmondde in een crisis van de Europese Unie, de uitkomsten van het Klimaatakkoord van Parijs bedreigd werden en het populisme maar oprukte, besloot Willem zich weer meer met de politiek bezig te houden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 begon hij op het fractiebureau van GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad te werken. Hij was er actief als tekstschrijver en adviseur op het gebied van pers, social media en communicatie. Kort daarna begon hij aan de Universiteit Leiden, onder begeleiding van Wim Voermans aan zijn proefschrift. 

In december 2019 ging Willem aan de slag als woordvoerder bij spoorbeheerder ProRail, waar hij het woord voert op de onderwerpen duurzaamheid, internationaal treinverkeer en de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Contact

Willem woont in Amsterdam. Hij treedt op als moderator en spreker, in onder meer academisch-cultureel centrum Spui25 en Paradiso. Als correspondent in Parijs en hoofdredacteur van VICE Money, trad hij regelmatig op tijdens radio-uitzendingen van de publieke omroep, om commentaar te geven op de actualiteit. Hij is te bereiken via Twitter: @wewyk