Vooruit, naar een autonome burger

(De Republikein) Voor de Republikein vroeg ik me af of en hoe er in de Europese Unie nog een rol was weggelegd voor de oude grote politieke middenstroom.
Ook christendemocraten worstelen met de verschuiving die de eenwording van Europa met zich meebrengt. De eigen kring en het maatschappelijk middenveld zijn aan herdefinitie toe maar blijven onmisbare hoekstenen van een leefbare samenleving.

Respond to Vooruit, naar een autonome burger

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.