Dymph van den Boom

‘Die regels gelden hier soms niet’

(Folia) De leden van het College van Bestuur hoeven zich niet aan de regels te houden die voor UvA-werknemers gelden. Maar bij navraag verklaart het CvB die regels zelf wel van toepassing en verzwakt daarmee haar eigen positie.

Respond to ‘Die regels gelden hier soms niet’

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.