‘Sywert, je vergeet iets.’

Sywert van Lienden

Sywert van Lienden

(De Volkskrant) Met haar plan om met vijfhonderd jongeren de partijcongressen van PvdA, CDA en VVD te bestormen, trapt de G500-beweging in de val van de oude politiek: zij bestrijdt de dominantie van de ouderen door er de dominantie van de jongeren voor terug te geven.
Met haar voorstellen om de economie te hervormen, wil de ‘generationele beweging’ G500 voorkomen dat de rekening van de oudere generatie wordt doorgeschoven naar de jongeren. Uit het initiatief spreekt zorg over de staat van onze democratie: als de ene groep haar wil oplegt aan de andere, heerst immers de dictatuur van de meerderheid. Het is dan ook merkwaardig dat democratische vernieuwing niet in de speerpunten van de G500 voorkomt.

Continue Reading

No more posts.